Actualitza el teu disc dur per un SSD més ràpid!

Per què canviar el meu disc dur mecànic per un SSD o M2?

HDD -> SSD

Actualitza el teu HDD per un SSD* amb copia de dades per 150€**

El principal avantatge que trobarem en posar un disc SSD, és l’augment de velocitat general del sistema.

Sobretot a l’inici del sistema, en iniciar qualsevol tipus d’aplicació o joc i en apagar l’ordinador.

Això és així perquè els temps daccés dun disc SSD són molt més ràpids que els dun disc dur mecànic tradicional. El disc dur mecànic tradicional ha de moure els seus plats i capçal constantment per localitzar la informació que el sistema demana.

Els discos SSD, en canvi, poden localitzar la informació electrònicament i tot el procés és molt més ràpid.

El segon avantatge dels discos SSD és poder suportar les vibracions molt millor.

Els discos durs mecànics són molt més sensibles a les vibracions, sobretot quan estan encesos. En treballar amb parts mòbils com plats i capçals, qualsevol cop o vibració els pot fer malbé.

De nou als discos SSD no tenim parts mòbils pel que suporten millor els cops i vibracions.

HDD
90%
SSD
6.6%

Càrrega de Windows Home sobre un mateix PC.

Valors calculats sobre un total d’un minut.

«Per aquest canvi, podem realitzar un formateig i instal·lar-ho tot de nou»

 

 

Quan es prova la velocitat dels discos SSD en qualsevol dels seus formats, no voldràs tornar als discos tradicionals. El canvi de disc no té una complicació excessiva i ens proporcionarà molts avantatges en lús diari del nostre ordinador.

«…podem “clonar” el nostre antic disc…»

«…per mantenir tot com ho teníem»

Per aquest canvi, podem realitzar un formateig i instal·lar-ho tot de nou (el més recomanat per a una màxima velocitat) o podem “clonar” el nostre antic disc i bolcar tota la informació al nou disc SSD per mantenir tot com ho teníem i guanyar la velocitat del disc SSD.

*SSD de 480 GB, possibilitat de demanar altres capacitat

**Preu amb IVA inclòs i calculat sobre 1h-1h 30min