Proteccio de dades

PROTECCIÓ DE DADES

Identitat:: Ferran Bonvehí Fàbrega, SL, NIF: B-60450350.
Adreça postal:: C/ Lluis Millet, 8-10 Baixos. 08243 Manresa.
Teléfon: 938.748.080 Adreça electrònica:: protecciodades@ofimat.cat

FINALITAT

A Ferran Bonvehí Fàbrega, SL tractem la informació que ens facilita les persones interessades amb la finalitat de l’ enviament de la informació que ens sol·licitin i facilitar ofertes de productes i / o serveis del seu interès, també elaborarem un «perfil comercial» d’acord amb la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Les dades es conservaran per un període de temps igual al que estableix la legislació fiscal comptable.
Criteris de conservació de les dades: Es conservaran mentre hi hagi un interès ambdues parts per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudònimització de les dades o la destrucció total dels mateixos.

LEGITIMACIÓ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de contracte de subscripció a les activitats que promou l’empresa i la gestió a les seves consultes rebudes mitjançant el formulari de contacte (segons els termes i condicions que consten en la nostra política de privacitat).
L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de serveis.

DESTINATARIS

No es comunicaran les dades a cap destinatari, excepte per una obligació legal, o les necessàries per la operativa bancària de cobraments i pagaments.

Drets

Drets
Contingut
Canals d ‘ Atenció
 

 

Accés

 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en a Ferran Bonvehí Fàbrega, SL estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
 

 

Podrà exercir els seus drets a:
protecciodades@ofimat.cat  
o
Departament Protecció de Dades
Adreça postal:
C/ Lluis Millet, 8-10 Baixos
08243
ManresaTelèfon: 938.748.080

 

 

 

Rectificació
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes
 

 

Supressió
Les persones interessades podran sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals i que ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
 

 

Oposició
Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb fins de serveis que ens sol·licitin del seu interès. Ferran Bonvehí Fàbrega, SL deixarà de tractar les dades, excepte motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.
 

 

Limitació del Tractament

En determinades circumstàncies que preveu l’article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades en els següents casos.

  • Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les teves dades.
  • Quan el tractament és il·lícit. Però s’oposa a exercir el dret a la supressió de les seves dades.
  • Quan en Ferran Bonvehí Fàbrega, SL no necessita tractar les seves dades, però vostè els necessita per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Quan vostè s’oposi al tractament de dades per al compliment d’una missió en interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim. Mentre es verifica si els motius legítims per al tractament per davant dels de vostè.
 

 

Portabilitat
En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.

Si vostè considera que en Ferran Bonvehí Fàbrega, SL no hem tractat les seves dades d’acord amb la normativa, pot contactar amb Ferran Bonvehí Fàbrega, SL a la següent adreça de correu electrònic: protecciodades@ofimat.cat Per exercitar els seus drets, s’ haurà d’acompanyar a la seva sol·licitud, el seu DNI o document equivalent que acrediti la seva identitat. L’exercici d’aquests drets és gratuït.

Les persones interessades tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’ exercici dels seus drets, i la forma de posar-se en contacte amb ella mitjançant la pàgina web. http://www.agpd.es.