Taules 2-4

EXECUTIVE - Taules individuals

La línia EXECUTIVE està dissenyada amb línies suaus i rectes. Creada per mantenir un equilibri perfecte entre operativitat i estètica. Estructura realitzada en tub d'acer de 40 x 30 mm de secció fixats entre ells i 4 peus mitjançant 4 peces d'alumini fos. Els peus són de tub d'acer de 60 x 60 mm de secció i incorporen anivelladors de regulació en alçada de 5 cm. Tot això pintat segons model. El tauler és de melamina de 25 mm de gruix color segons producte cantejat amb PVC de 2 mm del mateix color.

EXECUTIVE - Taules dobles

La línia EXECUTIVE està dissenyada amb línies suaus i rectes. Creada per mantenir un equilibri perfecte entre operativitat i estètica. Estructura realitzada en tub d'acer de 40 x 30 mm de secció fixats entre ells i 4 peus mitjançant 4 peces d'alumini fos. Els peus són de tub d'acer de 60 x 60 mm de secció i incorporen anivelladors de regulació en alçada de 5 cm. Tot això pintat segons model. El tauler és de melamina de 25 mm de gruix color segons producte cantejat amb PVC de 2 mm del mateix color.

EXECUTIVE - Ales auxiliars

La línia EXECUTIVE està dissenyada amb línies suaus i rectes. Creada per mantenir un equilibri perfecte entre operativitat i estètica. Estructura realitzada en tub d'acer de 40 x 30 mm de secció fixats entre ells i 4 peus mitjançant 4 peces d'alumini fos. Els peus són de tub d'acer de 60 x 60 mm de secció i incorporen anivelladors de regulació en alçada de 5 cm. Tot això pintat segons model. El tauler és de melamina de 25 mm de gruix color segons producte cantejat amb PVC de 2 mm del mateix color. NOTA: Les ales auxiliars no són compatibles per a taules de menys de 120 cm de llarg.

EXECUTIVE - Taules "L" individuals

La línia EXECUTIVE està dissenyada amb línies suaus i rectes. Creada per mantenir un equilibri perfecte entre operativitat i estètica. Estructura realitzada en tub d'acer de 40 x 30 mm de secció fixats entre ells i 4 peus mitjançant 4 peces d'alumini fos. Els peus són de tub d'acer de 60 x 60 mm de secció i incorporen anivelladors de regulació en alçada de 5 cm. Tot això pintat segons model. El tauler és de melamina de 25 mm de gruix color segons producte cantejat amb PVC de 2 mm del mateix color.

EXECUTIVE - Taules de treball

Taules de treball de la gamma EXECUTIVE pensades per satisfer les necessitats dels treballs realitzats drets. Amb una estructura inferior que permet emmagatzemar objectes. Aquestes taules poden ser utilitzades com a taulell, taules de treball o taules de reunió en entorns doficina i industrials.

EXECUTIVE - Taules de treball

Taules de treball de la gamma EXECUTIVE pensades per satisfer les necessitats dels treballs realitzats drets. Amb una estructura inferior que permet emmagatzemar objectes. Aquestes taules poden ser utilitzades com a taulell, taules de treball o taules de reunió en entorns doficina i industrials.

METALL - Taules Individuals amb opció de regulació en alçada

La sèrie METALL s'ajusta perfectament a qualsevol estil d'ambient, a més, és la millor opció per a l'organització dels cables ja que posseeix un sistema d'electrificació interna per a més neteja i ordre en el seu espai de treball. de 2,5 mm de gruix i biga en acer plegat de 1,5 mm de gruix, realitzat en planxa metàl·lica plegada i pintada en epoxy segons model. Tauler de melamina de 25 mm de gruix, color segons model amb cantell de 2 mm de gruix del mateix color. Sistema de regulació en alçada opcional segons model de 10 cm ajustable en 5 posicions diferents i amb anivelladors independents de 2 cm de regulació.

METALL - Ales auxiliars amb opció de regulació en alçada

La sèrie METALL s'ajusta perfectament a qualsevol estil d'ambient, a més, és la millor opció per a l'organització dels cables ja que posseeix un sistema d'electrificació interna per a més neteja i ordre en el seu espai de treball. de 2,5 mm de gruix i biga en acer plegat de 1,5 mm de gruix, realitzat en planxa metàl·lica plegada i pintada en epoxy segons model. Tauler de melamina de 25 mm de gruix, color segons model amb cantell de 2mm de gruix del mateix color. Sistema de regulació en alçada opcional segons model de 10 cm ajustable en 5 posicions diferents i amb anivelladors independents de 2 cm de regulació. NOTA: Les ales auxiliars no són compatibles per a taules de menys de 120 cm de llarg.

METALL - Taules "L" individuals amb opció de regulació en alçada

La sèrie METALL s'ajusta perfectament a qualsevol estil d'ambient, a més, és la millor opció per a l'organització dels cables ja que posseeix un sistema d'electrificació interna per a més neteja i ordre en el seu espai de treball. de 2,5mm de gruix i biga en acer plegat de 1,5mm de gruix, realitzat amb planxa metàl·lica plegada i pintada en epoxy segons model. Tauler de melamina de 25mm de gruix, color segons model amb cantell de 2mm de gruix del mateix color. Sistema de regulació en alçada opcional segons model de 10cm ajustable en 5 posicions diferents i amb anivelladors independents de 2cm de regulació. Nota: Per completar la compra d'una taula METALL "L" cal afegir una columna (ref: 2945, compatible amb totes les taules METALL "L" amb regulació o sense) o un buck (ref: 4006 compatible amb les taules METALL " L" sense regulació).

METALL - Columnes per a taules "L"

Columnes de suport per a totes les taules METALL "L". Regulables en alçada de 10cm. Compatibles amb totes les taules METALL "L" amb regulació i sense.