Taules 1-4

BLANCA - Taules dobles

Les taules de la línia BLANCA ofereixen una combinació entre funcionalitat i elegància. La seva estructura amb potes inclinades confereixen al conjunt un toc de distinció i disseny. Estructura realitzada en tub d'acer de 30 x 30 mm de secció fixats entre ells i als 2 peus mitjançant 4 peces de plàstic injectat. Els peus inclinats són de tub d'acer 70 x 30 mm de secció i incorporen anivelladors de regulació en alçada de 2 cm. Tot això pintat segons model. El tauler és de melamina de 25 mm de gruix color segons producte cantejat amb PVC de 2 mm del mateix color.

BLANCA - Taules individuals

Les taules de la línia BLANCA ofereixen una combinació entre funcionalitat i elegància. La seva estructura amb potes inclinades confereixen al conjunt un toc de distinció i disseny. Estructura realitzada en tub d'acer de 30 x 30 mm de secció fixats entre ells i als 2 peus mitjançant 4 peces de plàstic injectat. Els peus inclinats són de tub d'acer 70 x 30 mm de secció i incorporen anivelladors de regulació en alçada de 2 cm. Tot això pintat segons model. El tauler és de melamina de 25 mm de gruix color segons producte cantejat amb PVC de 2 mm del mateix color.

BLANCA - Ales auxiliars

Les taules de la línia BLANCA ofereixen una combinació entre funcionalitat i elegància. L'estructura amb potes inclinades donen al conjunt un toc de distinció i disseny. Estructura realitzada en tub d'acer de 30 x 30 mm de secció fixats entre ells i als 2 peus mitjançant 4 peces de plàstic injectat. Els peus inclinats són de tub d'acer 70 x 30 mm de secció i incorporen anivelladors de regulació en alçada de 2 cm. Tot això pintat segons model. El tauler és de melamina de 25 mm de gruix color segons producte cantejat amb PVC de 2 mm del mateix color. NOTA: Les ales auxiliars no estan disponibles per a taules de menys de 120 cm de llarg.

BLANCA - Taules "L" individuals

Les taules de la línia BLANCA ofereixen una combinació entre funcionalitat i elegància. L'estructura amb potes inclinades donen al conjunt un toc de distinció i disseny. Estructura realitzada en tub d'acer de 30 x 30 mm de secció fixats entre ells i als 2 peus mitjançant 4 peces de plàstic injectat. Els peus inclinats són de tub d'acer 70 x 30 mm de secció i incorporen anivelladors de regulació en alçada de 2 cm. Tot això pintat segons model. El tauler és de melamina de 25 mm de gruix color segons producte cantejat amb PVC de 2 mm del mateix color.

BLANCA - Taules "L" dobles

Les taules de la línia BLANCA ofereixen una combinació entre funcionalitat i elegància. L'estructura amb potes inclinades donen al conjunt un toc de distinció i disseny. Estructura realitzada en tub d'acer de 30 x 30 mm de secció fixats entre ells i als 2 peus mitjançant 4 peces de plàstic injectat. Els peus inclinats són de tub d'acer 70 x 30 mm de secció i incorporen anivelladors de regulació en alçada de 2 cm. Tot això pintat segons model. El tauler és de melamina de 25 mm de gruix color segons producte cantejat amb PVC de 2 mm del mateix color.

TOTAL - Taules individuals

La sèrie TOTAL ofereix unes línies rectes i lleugeres, permetent crear espais moderns i funcionals. Estructura realitzada en tub d'acer de 30 x 30 mm de secció fixats entre ells i als 2 peus mitjançant 4 peces de plàstic injectat. Els peus són de tub d'acer 70 x 30 mm de secció i incorporen anivelladors de regulació en alçada de 2 cm. Tot això pintat segons model. El tauler és de melamina de 25 mm de gruix color segons producte cantejat amb PVC de 2 mm del mateix color.

TOTAL - Taules dobles

La sèrie TOTAL ofereix unes línies rectes i lleugeres, permetent crear espais moderns i funcionals. Estructura realitzada en tub d'acer de 30 x 30 mm de secció fixats entre ells i als 2 peus mitjançant 4 peces de plàstic injectat. Els peus són de tub d'acer 70 x 30 mm de secció i incorporen anivelladors de regulació en alçada de 2 cm. Tot això pintat segons model. El tauler és de melamina de 25 mm de gruix color segons producte cantejat amb PVC de 2 mm del mateix color.

TOTAL - Ales auxiliars

La sèrie TOTAL ofereix unes línies rectes i lleugeres, permetent crear espais moderns i funcionals. Estructura realitzada en tub d'acer de 30 x 30 mm de secció fixats entre ells i als 2 peus mitjançant 4 peces de plàstic injectat. Els peus són de tub d'acer 70 x 30 mm de secció i incorporen anivelladors de regulació en alçada de 2 cm. Tot això pintat segons model. El tauler és de melamina de 25 mm de gruix color segons producte cantejat amb PVC de 2 mm del mateix color. NOTA: Les ales auxiliars no són compatibles per a taules de menys de 120 cm de llarg.

TOTAL - Taules "L" individuals

La sèrie TOTAL ofereix unes línies rectes i lleugeres, permetent crear espais moderns i funcionals. Estructura realitzada en tub d'acer de 30 x 30 mm de secció fixats entre ells i als 2 peus mitjançant 4 peces de plàstic injectat. Els peus són de tub d'acer 70 x 30 mm de secció i incorporen anivelladors de regulació en alçada de 2 cm. Tot això pintat segons model. El tauler és de melamina de 25 mm de gruix color segons producte cantejat amb PVC de 2 mm del mateix color.

TOTAL - Mesas "L" dobles

La sèrie TOTAL ofereix unes línies rectes i lleugeres, permetent crear espais moderns i funcionals. Estructura realitzada en tub d'acer de 30 x 30 mm de secció fixats entre ells i als 2 peus mitjançant 4 peces de plàstic injectat. Els peus són de tub d'acer 70 x 30 mm de secció i incorporen anivelladors de regulació en alçada de 2 cm. Tot això pintat segons model. El tauler és de melamina de 25 mm de gruix color segons producte cantejat amb PVC de 2 mm del mateix color.